Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Almanya Yatırımcı Vizesi

Einklappen
X
Einklappen
 •  

 • Almanya Yatırımcı Vizesi

  Almanya Yatırımcı VizesiTürk vatandaşlarının Almanya yatırımcı vizesi ile oturum izni alma haklarının olmasının temeli Ankara Antlaşmasına dayanmaktadır.

  Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarına Avrupa’da iş kurarak, yatırım yaparak, iş alanı geliştirerek yatırım vizesi ile oturum izni almalarını sağlayan Ankara Antlaşması Almanya için de geçerli hale gelmiştir.

  Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması uyarınca ülkeler arasında ticari alanı genişletmek sermaye ve hizmet alanında serbest dolaşımın tanınmasına yönelik hükümler içermektedir. Almanya Avrupa’nın en sağlam ve en güçlü ekonomisine sahip, tüm dünyada ekonomi trendlerine yön vererek, global krizlerde dahi fırsatlar yaratabilen bir ülke özelliğine sahiptir.

  Avrupa Birliğinin etkili bir üyesi olan Almanya her geçen gün büyüyen ekonomisi ile yeni yatırım alanları yaratmaya devam ediyor. Almanya’nın yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olma konumunu hiçbir zaman kaybetmemiş olmasının bir nedeni de yabancı girişimcilerin dünyaya açılmalarını daha hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor olmalarıdır.

  Almanya ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkiler iki ülkeyi ticari açıdan sürekli birbirine bağlı kılmaktadır. Almanya’da yatırım yoluyla oturum vizesi almanın önündeki engellerden biri ola 250 bin Euro yatırım ve en az 5 kişi çalıştırarak istihdam etme zorunluluğu 2012 yılında kaldırılmıştır.

  Almanya’da şirket kurarak oturum izni almak Avrupa Birliği standartlarında kriterlere sahip olmayı gerektiriyor. Yatırım yapılması gereken para miktarını belirleyen unsur kişinin Almanya’da yapacağı işi ve kuracağı şirketin hacmi olmaktadır. Almanya’da şirket kurarak oturum izninden faydalanmanın en büyük avantalarından biri Avrupa sınırları içinde vizesiz serbest dolaşım hakkına sahip olabileceğinizdir. Buna ek olarak Almanya’da ticari alanda yapacağınız bu girişimle alacağınız oturum izninden aile bireyleriniz de faydalanabilmektedir.

  Almanya yatırımcı vizesi ile başka bir iş yerinde çalışmak için başvuruda bulunamazsınız. Eğer belli bir meslekte uzmansanız ve Almanya’da bir şirkette çalışmayı planlıyorsanız çalışma vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz ki o vize başvurusunun koşulları Almanya yatırımcı vizesi şartlarından farklıdır.

  Almanya Yatırımcı Vizesi İçin Gerekli Evraklar
  • Başvuru Formu: 2 adet (90 günü aşacak seyahat sürelerinde ulusal vize için) Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formları ile İkamet Yasası’nın 54. Maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre gerekli olan ek belge (başvuru sahibi tarafından imzalanmış)
  • Pasaport: Almanya Aile Birleşimi Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin pasaportlarının başvuru esnasında en az 2 sene geçerliliği olması gerekmektedir. Evlendikten sonra soyadı değişen vatandaşların mutlaka yeni soy isimleriyle pasaportlarını yenilemeleri gerekmektedir. Pasaportları bu kriterlere uymayan vatandaşlar gerekli evraklarla birlikte en yakın il veya ilçe emniyet müdürlüğünden pasaportlarını çıkarttırabilirler.
  • 2 adet vesikalık fotoğraf: Almanya Aile Birleşimi vize başvurularında konsolosluk tarafından talep edilen fotoğraflar en fazla 6 ay önce çektirilmiş olan güncel fotoğraflar olmalıdır. Fotoğraf çekildiği esnada kişinin yüzünü gözünü alnını kapatacak herhangi bir aksesuar veya örtü olmamalıdır. Fotoğraflar tam karşıdan çekilmeli kişi yan durmamalı veya başka bir yöne doğru bakmamalıdır. Bazı dini gerekçeler için Almanya Konsolosluğu istisna yapabilmekte olup, bu tip durumlarda da dâhil gözlerin önü kapalı olmamalıdır.
  • Meslek eğitimini kapsayan, diploma ve sertifikalarla belgelenilir özgeçmiş ile güncel iş sözleşmesi
  • Yeterlilik belgeleriniz (okul karneleri, üniversite/yüksekokul diplomaları, daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans yazıları, ek kalifikasyonlara ait sertifikalar, serbest mesleklerde ticaret sicili kayıt suretleri, yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler vb.)
  Almanya Yatırımcı Vizesi İş Planı


  Almanca dilinde hazırlanmış, iş fikrinize ilişkin aşağıdaki bilgileri kapsayan iş planı:
  • İşletmenin konsepti
  • İşletmenin amacı
  • Şirket verileri (yasal statü, yerleşim yeri vs.)
  • Kişisel niteliklerin özeti
  • Piyasa ve rekabet analizi
  • Pazarlama stratejisi
  • Şirketin geleceği
  • Planlama bilançosu
  • Kar / zarar hesap planı
  • Likidite ön hesabı
  • 3 seneyi kapsayan kar ve kazanç ön hesabı (kar, maliyet ve kazanç beklentileri)
  • Çalışan veya meslek eğitimi almak üzere istihdam edilmesi planlanan kişi sayısı
  • Girişimin, inovasyon ve araştırma alanlarına hangi olumlu etkileri olacaktır

  Firma kurulmuş ise:
  • Şirketin kuruluşuna dair noter tasdikli belge
  • Noter onaylı şirket mukavelesi
  • Güncel Ticaret Odası kaydı
  • Ortaklar listesi
  • Ana sermayenin ne kadarının ödemeler için yatırıldığını gösterir belge
  • Gerekirse Yönetim Kurulu Başkanı sözleşmesi
  • İş planında belirtilmemiş ise, alttaki belgeler gerekmektedir:
  Yatırımcı Vizesi Mali Plan
  • Sermaye ihtiyaç planı
  • Sermayeyi gösterir belgeler (örn. kredi onayları, banka hesap dökümleri)
  • Likidite planı
  • Başvuru sahibinin minimum 1 yıllık geçimini sağlayacak maddi durumda olduğunu gösterir belgeler (şahsi)

  Diğer Belgeler:
  • Depo ve ofis alanlarını da kapsayan ticari alanlara dair tapu senetleri dahil olmak üzere, kira ve satış sözleşmeleri
  • Mali müşavir tarafından imzalanmış, işletmenin son 6 aya dair ekonomik değerlendirmesi (firma faaliyette ise)
  • Vergi dairesinden son gelir vergisi bildirimi
  • Almanya yatırımcı vizesi başvuru sahibinin 45 yaş üstü olması durumunda; yaşlılığının güvence altına alındığına dair kanıtlar:
  • Her çeşit şahsi mal varlığı,
  • Yurtiçinde veya dışında elde edilmiş emeklilik hakları
  • Firma varlıkları/Yatırım miktarı

  NOT: İkamet yasasının 21. maddesinin. 5. fıkrasına göre bir serbest meslekte çalışmayı planlıyorsanız:
  • Mesleği kanıtlayan belgeler
  • Mali plan
  • Proje bazlı iş sözleşmeleri veya niyet mektubu
  • Geçiminizi sağlayabildiğinize dair maddi durumu kanıtlayan belgeler

  Tüm belgeler Almanca dilinde veya Almanca diline tercüme edilmiş olarak ibraz edilmelidir. Ticari faaliyet planlarınız Almanya’da bulunan uzman makamlarca incelenmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 12 haftalık bir işlem süresini göz önünde bulundurunuz. Almanya’daki ilgili devlet makamları ve yabancılar dairesi sadece eksiksiz teslim edilen başvuru evraklarını değerlendirmeye almakta ve sadece bu şekilde serbest çalışma faaliyetlerini en sağlıklı şekilde değerlendirebilmektedir.

  Vize Bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

  Almanya Yatırımcı Vizesi İle Oturum İzni


  Yatırım yoluyla Almanya oturum izni başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartlara uygunluk gerekmektedir. Almanya yatırımcı vizesi özelliklerine göre öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Almanya’da ticari koşullara uygun, iş yapma açısından gerçeklik değeri ölçülebilir bir şirket kurmak için gerçeğe uygun bir iş planı oluşturmanız gerekiyor.

  Bu iş için yapılacak yatırımın miktarı başka bir iş yapmaya ihtiyaç duymadan yatırımcının kendisini ve ailesini geçindirmek için yeterli olmak zorundadır. Bir diğer deyişle Almanya yatırım vizesi ile Avrupa Birliği sınırları için oturum izni alabilmek için yapacağınız bu yatırım, şirketi kurmak ve sonrasında şirkete ait her türlü maliyeti karşılamaya yetecek miktarda olmalıdır. Bununla birlikte iş planı oluşturduğunuz ve yatırım yapacağınız bu şirketin faaliyet alanında mesleki olarak belirli bir yetkinliğe sahip olmanız gerekmektedir. Almanya Yatırım Vizesi Başvuru Kriterleri


  Almanya yatırım vizesi ile oturum izni almak isteyenlerin yapacakları yatırımın da bazı özelliklere ve kriterlere uygun olması beklenmektedir. Kurulacak şirketin iş alanına bağlı olarak, yapılacak yatırımın bölgesel bir gereksinimi veya ülke çapında ekonomik bir ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması gerekir.

  Bu bağlamda yatırımının ve girişimin Almanya ekonomisine artı bir değer katması mutlak surette beklenmektedir. Yatırımın kapitalinin (sermayesinin) yatırımcının bizzat kendisine ait olması gerekmektedir. Eğer yatırım sermayesi kredi yoluyla temin edilecekse bu kredinin garantili olması gerekmektedir. Almanya yatırımcı vizesi ile Almanya’da şirket kuran yatırımcılar, yaptıkları girişim ve oturum vize talepleri doğrultusunda Alman yasaları ve ulusal mevzuatına tabidirler.

  Almanya yatırım vizesi başvurularında söz konusu kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yatırımcının sermaye kapasitesini, kuracağı şirketi profilini, mali planını, ticari planını, tahmini ekonomik kazanç ve kayıpları içerebilecek detaylı bir özgeçmiş hazırlanması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin Alman yasalarına uygunluğu hakkında Alman ticaret odalarından görüş ve bilgi alınabilir.

  Bu bilgiler ışığında Almanya’da kurulacak şirketin tipi limitet şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH), anonim şirket (Aktiengesellschaft -AG), komandit Şirket (Kommanditgesellschaft- KG), adi şirket (Gesellschaft bürgerlichen Rechts-GbR) olabilmektedir. Ayrıca hizmet şirketi veya E-ticaret üzerinden ticari faaliyet gösteren şirketler de kurulabilmektedir.

  Ancak yukarıda da belirttiğimizi üzere firmanın Alman ekonomisine ek katkı yapması ve artı bir değer katması bu kriterlerin değerlendirilmesinde ön plandadır. Burada söz edilen şirketlerin kurulumuna dair yasal prosedürler türe bağlı farklılık gösterebilmektedir. Almanya yatırımcı vizesi ile şirket kurulumu işlemleri vekaletname verilerek üçüncü şahıslar tarafından da yürütülebilmektedir.

  Türkiye’de mevcut firmanızı Almanya’ya taşımanız, yatırımcı vizesi programı ile mümkün olmaktadır. Yatırımcı vizesi için yapılan başvurular yeni firma kuracak kişilerin yanında mevcut şirketini Almanya’ya taşımak isteyenleri de kapsamaktadır. Firmanıza bağlı bir şubeyi Almanya’da açabilirsiniz. Bu bahsi geçen kriterlerde ve uygulamada herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Alman ekonomisine katkı sağlayabilecek doğru bir iş planınız olması gerekmektedir.

  Almanya yatırımcı vizesi ile oturum izni alınması ile Avrupa Birliği sınırları içinde de çalışma ve iş kurma, firmayı taşıma veya firma şubesi açma fırsatı da sunmaktadır. Almanya yatırım vizesinin yatırımcılara sağladığı kolaylıklardan biri de ülkede oturma izni hakkınız olmasına rağmen Almanya’da sürekli olarak ikamet etme zorunluluğu bulunmamasıdır.
  Letzte Aktualisierung 28.08.2022, 03:26. (admin)
   Das Verfassen von Kommentare wurde deaktiviert.

  Makale Etiketleri

  Einklappen

  Son Makaleler

  Einklappen

  Lädt...
  X