Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

İtalya Çalışma İzni Vizesi

Einklappen
X
Einklappen
 •  

 • İtalya Çalışma İzni Vizesi

  İtalya Çalışma İzni Vizesiİtalya'da çalışmak amacıyla 3 aydan fazla süre kalmak durumunda olanlar İtalya çalışma vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Avrupa Birliği üye ülkeleri ve İsviçre vatandaşları bu vizeden muaf olup, diğer üçüncü ülke vatandaşları bu vizeye tabidirler. İtalya'da uzun süre ikamet etmeyi planlayanlar oturum izni başvurusunda bulundukları taktirde ve oturum izni talepleri olumlu sonuçlandığında ülkede yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı elde etmektedirler. Çalışma izni vizesi uzun süreli vize veya D tipi vize olarak da bilinmektedir. İtalya çalışma izni (Lavoro subordınato) başvurunuz Türkiye'de bir işiniz olduğu takdirde çok daha kolaylıkla yürütülecek bir işlemdir. Eğer Türkiye sınırlarında bir işe tabi değilseniz İtalya'da yükseköğrenim almış olmanız ve bunun vasıtası ile de ülkede kalarak eğitim yeterliliğinize göre İtalya'da çalışma izni talebinde bulunabilirsiniz.

  İtalya Çalışma İzni Nasıl Alınır?


  İtalya'da çalışma sözleşmesi yapılan işverenin ilgili İtalyan makamlarına, işçi istihdamıyla ilgili başvuruda bulunması gerekmektedir. Bunların ilki çalışılacak ve ikamet edilecek şehirdeki en yakın -Valilik ( Prefettura) bünyesindeki Göçmenlik İçin Tek Gişe (Sportello Unico Immigrazione) ofisine başvuruda bulunulmasıdır. Bu ofis İtalya'daki yabancı işçi/çalışan alımlarına dair tüm süreçten sorumlu olan devlet dairesidir. Oturum izni için başvuruda bulunulmadan önce işveren en yakındaki Göçmenlik için Tek Gişe ofisine çalışma izniniz için başvuruda bulunmalıdır. Çalışan ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin bir örneği bütün başvurular sırasında kullanılmalıdır. Göçmenlik İçin Tek Gişe ofisi başvuru belgelerinin incelenmesinden sonra olumlu yanıt verdiği taktirde Nulla Osta adındaki onayı vererek bir izin belgesi verir. İtalya'da bu işlemler gerçekleştirildikten sonra Türkiye'den İtalya'ya çalışma amaçlı gidecek kişi Türkiye'deki İtalyan Konsolosluğuna vey İtalyan Büyükelçiliğine uzun süreli vize talebinde bulunur. İtalya'da bir firmayla çalışma sözleşmesi olan şahıs İtalya'ya gittikten sonra 8 gün içinde ikametine en yakın emniyet müdürlüğüne oturum izni talebinde bulunmalıdır. Bu sürenin aşılması bütün prosedürün aksamasına neden olabilir. Başvuruların olumlu sonuçlanmasına istinaden İtalya İçişleri Bakanlığına başvuruda ve bildirimde bulunulur.

  İtalya'da ticari faaliyette bulunmak isteyen şirket yetkilileri oturum ve çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar. Kurulacak şirket için gerekli belgeleri düzenledikten sonra en yakın İtalyan konsolosluğuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Şirket için gerekli belgelerin yanı sıra vize için de gerekli tüm formalitelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler sonlandıktan sonra prosedürler doğru ve geçerli kabul edilirse Lavoro Automono adı verilen çalışma vizesine İtalya'da ticari faaliyet gerçekleştirecek olanlara verilmektedir. İtalya'ya giriş yapıldıktan sekiz gün içerisinde İtalya'da ki emniyet müdürlüğüne gidilerek gerekli belgeler alınmalı ve daha sonrasında ise oturum için yine aynı prosedürler ile (Sportello Unico Immigrazione ofisine müracaat vb.) başvuru talebinde bulunulmalıdır. İtalya çalışma vizesi işlemlerinde sorumluluğun büyük bir kısmı işverene düşmektedir. Ancak İtalya'daki bir işveren ile iş sözleşmesi yapmadan Türkiye'deki İtalyan Konsolosluklarına uzun süreli vize veya çalışma vizesi için başvuruda bulunmak vizenin verilme şansını azaltan bir unsurdur.

  İtalya'da 1 yıllık veya daha uzun süreli çalışma ve oturum izni alanlar İtalyanca kurslarına katılım gibi İtalya'da oturum izni açısından önemli olan ülkeye entegrasyon amaçlarını yerine getirdiklerine dair bilgiler, çalışma ve oturum durumlarına dair enformasyonları İtalya İçişleri Bakanlığına bildirmelidirler.

  Dönemsel işler için verilen çalışma izinlerinin süresi 6 ay olmakla birlikte bu süre 3 ay daha uzatılabilmektedir. Serbest çalışanların, yerel bir işverenin yanında çalışanlar ve aile yanında çalışanların çalışma vizeleri 2 yıla kadar geçerli olabilmektedir.
  İtalya çalışma izni spesifik bir iş pozisyonu kapsamında verildiğinden, iş tanımıyla ve pozisyonla ilgili bir değişiklik göçmen ofisine bildirilmelidir. İtalya'da yabancı bir çalışan işini kaybettiği taktirde oturum izni otomatik olarak iptal edilmez. Oturum izninin süresi boyunca ülkede kalabilir ve işsiz olarak kaydedilir.

  İtalya çalıştığınız sürece gerekli belgeler ile oturum izninizi uzatabilirsiniz. Daha uzun süreli oturum izinleri gelecekte İtalyan vatandaşlığına geçişin yolunu açabilir. İtalya'da çalışabilmeniz için tüm bu başvuru prosedürlerinin yanında mesleğiniz, eğitim dereceniz ve İtalya'daki istihdam ihtiyacı önem arz edecektir.

  İtalya çalışma ve oturum izni alan evli çalışanların eşlerini yanlarına alabilme durumu mevcuttur. Böyle bir durumda bütün aile bireyleri için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Eşinizin mesleğine göre ülkede çalışma izni alma fırsatı sunulmaktadır. Ancak bununla birlikte çalışma izni alan kişi ve oturma izni hakkı olan ailesindeki bireyler, vatandaşlık almak istediği taktirde ülkeye adaptasyon ve İtalyanca dil yeterliliğinin ölçüldüğü testlere tabi olabilmektedirler.

  İtalya'da işçi çalıştıracak olan işverenler ikamet ettikleri bölgedeki Göçmenlik Bürosuna aşağıdaki dokümanları sunmak zorundadırlar:
  • İşe alınacak personelin bütün bilgilerini içeren başvuru formu
  • Personelin pasaportu veya seyahat belgesinin fotokopisi
  • Personel ve işveren tarafından imzalanan iş sözleşmesi
  • İşten çıkarılma durumunda işverenin çalışanın kendi ülkesine dönüş masraflarını karşılayacağına dair bildirim.
   Das Verfassen von Kommentare wurde deaktiviert.

  Makale Etiketleri

  Einklappen

  Son Makaleler

  Einklappen

  Lädt...
  X